Geachte Leeden der SGP,

Heelemaal vergheeten uu te feliciteeren dat SGP het eerste lustrum heeft bereickt op 29 aughustusch jongstleeden.

Wanneer ghaan wij dit feit vieren in de Blauwe Boon ? smiley

Ghegroet sij uallen,
DJan