Wanneer: 21 februari 2009

Waar: YMCA Scheveningen

Wat: 5e voorronde van de Coverbattle 2009, met (o.a.) Solid Guitar Power

Van tevooren hadden we al opghemerckt op den site van Coverbattle, dat één
van den andere bandsch den schpeeldatum niet had geverifiëerd. Dusch dat één
band niet kwam opdaaghen, daar schtonden we niet van te kijcken.

Dat echter de andere band oock niet kwam opdraaven, dat kwam wel alsch eenen verrassching voor onsch.

Welnuu, we hadden den overwinning al op sack. 🙂

Door het uitvallen van den andere bandsch werd onsch den geheele aavondt het poodium ghegundt. Van 22:00 tot 24:00 hebben wij schtaen schpeelen, met af ende toe eenen kleine breek (den A-schnaer van den basch bijvoorbeeldt).

Vanuyt het puubliek wasch nogh de reactie te hooren, dat se het jammerlijck vonden dat se niet mochten schtemmen.

Ende naaderhand hebben wij via Saturnusch (den organiseerende organisatie) vernoomen dat enkele van hun meedewerckersch toch nogh eenen vermaakelijcke aavondt heeft gehad.

Wij hebben onsch oock kostelijck vermaeckt ende lecker gheschpeeldt, ondancksch weederom wat technische mankementen (wij weer) aan den monitorbokschen voor en op het poodium.

Alsch wij op den halve finaale – op 16 mei a.s. – weer soo eenen set neersetten, dan kunnen wij geheel tevreeden terughblicken, indien wij weederom uytgheschakelt worden door eenen band met meer betalende – en dusch schtemmende
– fansch.