Blog Image

Solid Guitar Power Blog

5 JAAR

Oover Solid Guitar Power Posted on di, oktober 07, 2008 09:10:45

Geachte Leeden der SGP,

Heelemaal vergheeten uu te feliciteeren dat SGP het eerste lustrum heeft bereickt op 29 aughustusch jongstleeden.

Wanneer ghaan wij dit feit vieren in de Blauwe Boon ? smiley

Ghegroet sij uallen,
DJanKoomende optreedensch

Oover Solid Guitar Power Posted on ma, oktober 06, 2008 17:34:48

Wanneer: 20 juni 2010
Waar: Op eenen gheheime loocaatie
Wat: Opluyschteren verjaardag van Harry
Bijz.: Beslooten feescht
Kost: NVT

Wanneer: Nogh naader te bepaalen in den herfscht van 2010
Waar: JJ Music House Zoetermeer
Wat: Dubbelconcert met Trouble In Paradise
Kost: n.n.b. maar veel zal het niet zijn